بانک

بخش امنیت شعبه

بخش کنترل امنیت در شعب نقش اساسی در تمام سیستم ایفا می‎کنند. ماموران امنیتی و مدیران بانک قادرند تصاویر زنده را از طریق مانیتور مشاهده و کنترل کنند. اطمینان از ذخیره ساز تصویر تحت شبکه (NVR) و امنیت اطلاعات برای راهکارهای حفاظت و ایمنی تصویری بانک حائز اهمیت است. همچنین، امنیت سایبری از دیگر مسائل مهم در جابجایی تصاویر ذخیره شده به مرکز اصلی است.

تکنولوژی ANR

دوربین‎های ملل دوربین حتی در زمان قطعی اینترنت نیز به صورت پیش فرض ویدئوها را در کارت SD ذخیره می‎کنند. با اتصال اینترنت نیز این ویدئوها به سرور ذخیره‎سازی بازمی‎گردند.

ذخیره ساز تصویر تحت شبکه کمکی N+1

ذخیره سازهای تصویر تحت شبکه ملل دوربین با ظرفیت hot backup N+1 قرار می‎گیرند. در سیستم شبکه مشابه، هر NVR فعال که از دسترس خارج شود، NVR کمکی وارد عمل می‎شود.

واترمارک دیجیتال

ویدئوهای ضبط شده می‎توانند با محتوای مشخص واترمارک شوند تا از استفاده غیرقانونی جلوگیری شود.

مسئله امنیت سایبری در اینترنت

انتقال ویدئوهای امنیتی از طریق اینترنت نیاز به امینت بالا دارد. با کمک رمزگزاری HTTPS و MD5 کلیدهای پویا و پایگاه داده ایزوله، راهکار EZcloud ملل دوربین این مسئله را حل می‎کند و امنیت ویدئوها را تامین می‎کند.