بانک

محل انجام خدمات بانکی

در محل انجام خدمات بانکی روزانه داد و ستد مالی فراوانی صورت می‎گیرد. دوربین‎های مداربسته موظف‎اند به صورت تمام وقت رویدادها را ضبط کنند تا امنیت را در بانک برقرار کنند و از هرگونه نارضایتی و مشاجره مشتریان در محیط جلوگیری کنند.

زوم دیجیتال

  • قابلیت زوم دیجیتال در دوربین‎های مداربسته ملل دوربین
  • ارائه جزئیات بیشتر با دوربین‎های با وضوح بالا و مناسب برای محل انجام خدمات بانکی