مراکز درمانی

درمانگاه

دوربین‎های مداربسته به‎کاررفته در درمانگاه باید برای هرگونه مسئله امنیتی و حفاظتی مناسب‎سازی شده باشند.

در راهرو

در تصویر 16:9 بخش زیادی از نواحی راهروها بی استفاده می‎ماند. دوربین‎های ملل دوربین دارای قابلیتی هستند که در راهروها قابل اجراست. مناطقی در تصاویر زنده نشان داده می‎شود که نظارت بر آن و ضبط حزئیات آن ضروری باشد.

Common mode

Corridor mode

تکنولوژِی پیکسل سنس

  • تصاویر واضح در هر موقعیت نوری ارائه می‎دهد و دقت روشنایی بالایی دارد.
  • با تغییر میزان نورSmart DSP فعال می‎شود و آی آر را راه‎اندازی می‎کند.
  • کم‎هزینه‎تر است و طراحی ضد آب و گرد و غبار دارد.

هشدار PIR

  • PIR دوربین‎های مداربسته ملل دوربین را برای فعالیت در شب آماده می‏‎کند.
  • نور سفید در دوربین تصاویر رنگی از سوژه در شب تهیه می‎کند.