مراکز درمانی

محیط خارجی

نصب دوربین‎های امنیتی در اطراف بیمارستان برای ایجاد امنیت بسیار حائز اهمیت است. بخش امنیتی بیمارستان نیز این محیط را کاملا زیر نظر دارد.

سوپر استارلایت (Super Starlight)

سری دوربین‎های سوپر استارلایت ملل دوربین دارای لنزهای F1.2 و سنسورهای Sony STARVIS هستند. این دوربین‎ها حتی در شرایط نور کم (Lux0.0005) نیز تصاویر رنگی و با کیفیتی را ارائه می‎دهند.

Super Starlight

Common Starlight

اتصال Alarm

  • اتصال به دستگاه هشدار خارجی
  • با به صدا در آمدن هشدار به کمک دستگاه خارجی، PTZ به سمت موقعیت باز‎گردد.