مکان های باز

محیط

محیطی اولین خط دفاعی در سیستم امنیتی است. با این حال، سیستم نظارت سنتی نمی تواند در هنگام رخ دادن نفوذ، پاسخ سریع ارائه دهد. دوربین های محیطی UNV عملکردهای اتصال زنگ را ارائه می دهند. این برای نگهبانان امنیتی راحت است که به سرعت موقعیت اضطراری نفوذ را پیدا کنند.

اتصال آلارم و PTZ

  • یکپارچه با دستگاه های هشدار شخص ثالث
  • هنگامی که آلارم توسط دستگاه‌های هشدار شخص ثالث فعال می‌شود، دوربین گنبدی PTZ به موقعیت از پیش تعیین شده تبدیل می‌شود

اشتراک گذاری فیبر 1+1

  • دوربین های شبکه UNV از رابط های شبکه مختلف پشتیبانی می کنند – پورت فیبر نوری، پورت RJ45
  • دسترسی به دوربین از راه دور توسط پورت فیبر نوری
  • پشتیبانی از حالت اشتراک فیبر 1+1 که باعث صرفه جویی در کابل می شود