پارکینگ

مکان یابی خودرو

کیوسک مکان یابی ماشین با صفحه نمایش لمسی پیدا کردن ماشین شما را آسان می کند. جستجوی فازی پلاک خودرو، تصویر خودرو و موقعیت آن را تایید کنید. علاوه بر این، می تواند بهترین مسیر را از کیوسک به ماشین شما نشان دهد.