پارکینگ

راهنمای پارکینگ

هدایت فضای پارکینگ

صفحه نمایش داخلی (سری DHI-IPMPGI) تعداد فضای پارک موجود در هر جهت را نشان می دهد که می تواند راننده را به طور موثر به فضای پارک موجود راهنمایی کند. چراغ پارکینگ که با دوربین نقطه ای ادغام شده است، هدایت بصری فضای پارک را بر اساس رنگ می دهد.

فضایی برای پنهان شدن وجود ندارد

دوربین نقطه ای می تواند به طور خودکار وضعیت فعلی فضای پارک را شناسایی کند و اطلاعات پلاک خودرو را در اختیار مرکز مدیریت قرار دهد.

در همان زمان، می‌تواند جریان ویدیویی را در زمان واقعی به مرکز مدیریت برای نظارت امنیتی و حفظ شواهد ارائه دهد.

علاوه بر این، چراغ نشانگر هفت رنگ داخلی می تواند انواع مختلف پارکینگ ها را به وضوح با رنگ ها نشان دهد.