مراکز تجاری اداری

پارکینگ

دوربین‎های ملل دوربین یک مسیر گشت خودکار طراحی می‎کنند. این دوربین‎ها بخش بزرگی از پارکینگ را دائما تحت نظارت دارند و امنیت خودروها و وسایل کارکنان و بازردیدکنندگان را فراهم می‎کنند.

HLC

دوربین‎های تحت شبکه ملل دوربین با خنثی کردن نور زیاد، تصاویری واضح از پلاک خودرو ثبت می‎کنند. و حتی اگر سوژه روبرو نور قوی قرار گیرد، این دوربین‎ها کیفیت را ارتقا می‎دهند.

Low-blur

  • تکنولوژی StarView قابلیت توجه به سوژه‎های ثابت و محرک را در دوربین مداربسته فعال کرده است.
  • این قابلیت هنگام غروب این فیلتر تار مانند را کاهش می‎دهد.