فروشگاه ها

یک فروشگاه هوشمندتر و ایمن تر راه اندازی کنید

در مقایسه با فروش آنلاین، فروشگاه‌های خرده‌فروشی فیزیکی با چالش‌های بیشتری مواجه هستند. راه‌حل فروشگاه هوشمند ملل دوربین از طیف کاملی از نظارت تصویری، تکمیل‌شده با الگوریتم‌های هوشمند هوش مصنوعی، برای تامین و جذب مشتریان استفاده می‌کند. راه‌حل فروشگاه هوشمند ملل دوربین روش مدیریتی راحت‌تری را اتخاذ می‌کند که می‌تواند دریافت به موقع آلارم در هر زمان و هر مکان و بهبود کارایی مدیریت.

چیدمان فروشگاه ها

ورود

طبقه فروشگاه

پرداخت مقابله

اتاق فروشگاه

دفتر

سناریوهای فروشگاه ها

توپولوژی حل